Deutsch
Italiano
日本語
中文
Русский
Português

Jornada ‘Les fundacions de salut a Catalunya: servei públic, arrelament i tradició’

29 de març de 202310:00h

El Recinte Modernista ha acollit la jornada ‘Les fundacions de salut a Catalunya: servei públic, arrelament i tradició’, organitzada per la Coordinadora Catalana de Fundacions amb l’objectiu d’explicar la rellevància de les fundacions de salut a Catalunya i les bondats d’aquest model de col·laboració publico-privada.

La jornada, que ha comptat amb la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, deixa palès que, en l’àmbit de la salut a Catalunya, les fundacions són molt importants, tant les hospitalàries com les sociosanitàries, les especialitzades en salut mental i fins i tot en l’assistència primària.

La Coordinadora Catalana de Fundacions representa els interessos de les fundacions a Catalunya i compta amb més de 700 entitats associades de tots els àmbits (salut, social, educatiu, de recerca, cultural, cooperatiu, del medi ambient, etc.), a les quals ajuda a què puguin complir la seva missió i generar impacte social en la construcció d’una societat més justa.