Deutsch
Italiano
日本語
中文
Русский
Português

Cronològicament, la documentació custodiada a l’Arxiu abasta del segle XIII al XX. Està completament classificada en sèries documentals i descrita en catàlegs a nivell d’unitat documental. La documentació generada pel propi Hospital al llarg de la seva història n’inclou dels hospitals anteriors a la fundació de Santa Creu i d’institucions vinculades.

Quadre de classificació

Cronològicament, la documentació custodiada a l’Arxiu abasta del segle XIII al XX. Està completament classificada en sèries documentals i descrita en catàlegs a nivell d’unitat documental. La documentació generada pel propi Hospital al llarg de la seva història n’inclou dels hospitals anteriors a la fundació de Santa Creu i d’institucions vinculades, entre d'altres.

VEURE MÉS

Fons històric de l’antic Hospital de la Santa Creu

Per tal de facilitar la recerca dels investigadors, el 2 de maig de 2006 la Biblioteca de Catalunya i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau van signar un conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un únic instrument de descripció per al fons de l’antic Hospital de la Santa Creu, dividit entre les dues institucions. Aquest acord ha permès la creació d’un catàleg conjunt per a tota aquesta documentació, que conté gairebé 28.000 entrades i abasta des del segle XI a la dècada de 1930.

VEURE MÉS

Documentació històrica digitalitzada

El 2014 la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es va afegir al projecte BCN Open Challenge, una iniciativa de l’Institut de Cultura de Barcelona per a descriure, digitalitzar i publicar en línia documentació dels museus i arxius de la ciutat. Actualment l'Arxiu Històric ha publicat cinc sèries documentals, que representen més de 3.600 documents i més de 55.000 pàgines.

VEURE MÉS

Biblioteca auxiliar

La biblioteca auxiliar de l'Arxiu Històric compta amb nombroses obres de temàtiques relacionades amb el fons de l'Hospital, com ara història, art, arquitectura o medicina. La seva missió és donar suport als investigadors de l'Arxiu proporcionant fonts complementàries a la recerca sobre documents d'arxiu.

VEURE MÉS

Col·lecció Lluís Domènech i Montaner

Per tal de fer-los accessibles als investigadors, la Fundació Lluís Domènech i Montaner ha dipositat a l'Arxiu Històric més de 20 metres lineals de llibres i documents recollits per Lluís Domènech Girbau, Maria Manadé i Lourdes Figueras en les seves recerques sobre la figura de l'arquitecte.

VEURE MÉS