Deutsch
Italiano
日本語
中文
Русский
Português

ESCOLES

Activitats pedagògiques

Amb aquestes activitats es vol oferir l’oportunitat d’aprofundir en aspectes concrets de la
història de l’hospital modernista des d’una vessant més lúdica.

Informa’t a escoles@fundaciosantpau.cat