Deutsch
Italiano
日本語
中文
Русский
Português

DESCOBREIX

Arxiu Històric

Amb més de 600 anys d’existència, l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un dels arxius hospitalaris més importants que es conserven a l’actualitat. Cronològicament abasta dels segles XV al XXI, tot i que també conserva documents anteriors. Les seves característiques (antiguitat, custòdia ininterrompuda) el fan imprescindible per a estudiar la història de Catalunya i de la ciutat de Barcelona.

Història de l'Arxiu

Les primeres notícies sobre l’existència d’un arxiver a l’Hospital de la Santa Creu daten del 1596. Tot i així, a l’escala de la Caritat de l’antic Hospital encara s'hi conserva una inscripció del segle XV que diu “Rational e Archiu del Hospital”, indicant l’antiga entrada a l’Arxiu.

VEURE MÉS

Fons

Cronològicament, la documentació custodiada a l’Arxiu abasta del segle XIII al XX. Està completament classificada en sèries documentals i descrita en catàlegs a nivell d’unitat documental. La documentació generada pel propi Hospital al llarg de la seva història n’inclou dels hospitals anteriors a la fundació de Santa Creu i d’institucions vinculades.

VEURE MÉS