Deutsch
Italiano
日本語
中文
Русский
Português

El Recinte Modernista, referent en un estudi europeu sobre turisme responsable

22 de febrer de 202311:00h

Segons un informe elaborat per la plataforma SPOT (Social and innovative Platform on Cultural Tourism and its potencial towards deepening Europeanisation), el Recinte Modernista de Sant Pau ha estat reconegut com a un exemple de turisme cultural desenvolupat al voltant dels principis d’inclusió, sostenibilitat i compromís social.

 

SPOT és un projecte de recerca aplicada que explora formes emergents de turisme, amb l’objectiu d’identificar oportunitats i desenvolupar estratègies perquè les poblacions locals es beneficiïn dels seus actius culturals. Dut a terme simultàniament a 14 països europeus i Israel, la iniciativa ha analitzat 15 espais escollits pel seu patrimoni cultural i per inspirar altres projectes turístics d’innovació sociocultural a Europa.

 

De Sant Pau, se’n destaca el seu compromís amb la comunitat local i el retorn social del seu programa cultural i el pla de complicitats, així com la seva col·laboració amb centres educatius, grups comunitaris, veïns del districte i entitats socials. SPOT també valora positivament el sistema de gestió ambiental i la certificació Biosphere del Recinte i la participació de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el Pacte Mundial de les Nacions Unides. 

 

Cliqueu aquí per a més informació sobre el projecte.