Deutsch
Italiano
日本語
中文
Русский
Português

Nou espai expositiu: recreació històrica del despatx de la MIA

02 d'abril de 202402:12h

Aquesta Setmana Santa s’ha afegit una recreació històrica del que va ser el despatx de la Molt Il·lustre Administració (MIA) al recorregut de la visita al Recinte Modernista.

L’antic hospital, creat el 1401 a l’actual barri del Raval, es regia ja aleshores per la MIA, integrada per dos canonges en representació del Capítol Catedralici i dos prohoms de la ciutat en nom del Consell de Cent. La funció de la MIA era dirigir i administrar l’Hospital, que es mantenia gràcies a almoines, privilegis reials, llegats i les rendes generades. La composició de la MIA es manté intacta fins al 1990, quan s’hi incorpora la Generalitat de Catalunya com a membre de ple dret, amb el compromís d’edificar un nou centre hospitalari a l’extrem nord del conjunt modernista.

La recreació del que va ser l’espai de reunió de la MIA, des de 1929 fins a 1966, es troba a la segona planta del Pavelló de l’Administració. Els visitants hi trobaran el mateix mobiliari de l’antic hospital de la Santa Creu que, als anys 20, es va traslladar a aquest mateix edifici, coincidint amb el trasllat de l’activitat assistencial als pavellons modernistes dissenyats per Domènech i Montaner.

En aquesta sala, a més de reunions, s’hi celebraven també signatures i altres esdeveniments protocol·laris. Les fotografies d’aquesta mena d’actes, conservades a l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau, han proporcionat molta informació per poder escenificar aquesta recreació amb rigor històric.