Centre de coneixement

Hub Forestal

Sant Pau aglutina diverses institucions de referencia mundial, europea i mediterrània amb l’objectiu de facilitar la transferència de coneixements especialitzats i el treball cooperatiu entre el món de la recerca, el sector privat, les administracions publiques i la societat civil envers diverses qüestions com la política forestal, la prevenció d’incendis, la gestió d’espais naturals, la lluita contra el canvi climàtic i l’establiment d’estratègies integrals de desenvolupament sostenible.

hub_forestal

També es fomenta l’aprofitament de tot allò que els boscos ofereixen a la societat en termes de béns i serveis. Es fa per impulsar i accelerar la transició cap a la bioeconomia, un model econòmic en el qual materials, productes químics i energia s’obtenen de recursos biològics renovables i gestionats de forma sostenible. Es tracta d’una proposta que complementa, al mateix temps, altres models per assolir un desenvolupament sostenible, com ara l’economia circular. Una de les activitats impulsades des d'aquesta àrea de treball és el Barcelona BioEconomy Forum,la primera edició del qual es va celebrar el novembre de 2014.

L'Institut Forestal Europeu (EFI), un organisme internacional que promou la investigació, la cooperació i l'assessorament en matèria de gestió forestal a Europai a la regió euromediterrània, col·labora en aquest projecte liderant algunes de les activitats de referència. Altres institucions del Centre de Coneixement també participen puntualment en la planificació i realització d’actes i conferències del Hub.