El Recinte Modernista de Sant Pau és seu d’institucions capdavanteres en els àmbits de la sostenibilitat, la salut i l’educació.

Des de Sant Pau, aquests organismes desenvolupen els seus programes i activitats, a la vegada que estableixen col·laboracions entre ells per emprendre iniciatives compartides, estudis i projectes per tal d’aportar propostes innovadores envers temes específics, com ara el desenvolupament urbà, l’educació, la millora dels sistemes de salut, la gestió forestal, l’aigua i el sanejament, entre d’altres.

Els principis que sustenten aquest projecte es basen en la ISO 26000 Guia de Responsabilitat Social: rendiment de comptes, transparència, comportament ètic, respecte als interessos de les parts interessades, principi de legalitat, normativa internacional del comportament i respecte als drets humans.

Informació: centre.coneixement@santpau.cat

01. BARCELONA HEALTH HUB

El Barcelona Health Hub és una associació que treballa per potenciar la innovació en salut digital i la seva transferència al sector, connectant startups, organitzacions sanitàries, empreses i inversors.

Aquest projecte, ubicat al Pavelló de Sant Manuel en un espai inicial de 1.300 metres quadrats, dona cabuda, en una primera fase, a 15 startups del sector, como ara Mediktor, Psius, Social Diabetes, IOMED, MedTep, BITAC, ELMA i Community of Insurance. Totes elles tenen com a denominador comú el disseny d’aplicacions, plataformes i solucions tecnològiques aplicades a la salut, tant des del punt de vista dels professionals com dels pacients.
 
El Barcelona Health Hub busca el suport de grans organitzacions del sector per connectar startups amb grans empreses de la indústria farmacèutica, asseguradores i altres organitzacions de noves tecnologies de l’àmbit sanitari. L’objectiu final és connectar emprenedors i grans empreses per transferir innovació puntera a la indústria sanitària.

www.barcelonahealthhub.com

02. SCP / RAC

El Centre d'Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenibles (SCP / RAC) proporciona coneixements, formació, assessorament i creació de xarxes d'oportunitats per a les empreses, empresaris, agents financers, organitzacions de la societat civil i governs que treballen per proporcionar serveis i productes bons per a la gent i per al planeta: no contaminants, lliures de tòxics, orgànics, fets amb recursos eficients i socialment inclusius.

L’SCP / RAC pertany al Pla d'Acció per a la Mediterrània, una organització vinculada del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Com a tal, centra les seves accions en la Regió Mediterrània, una àrea geogràfica que comparteix una cultura comuna de la innovació i el progrés basat en la preservació del medi ambient i l'ús eficient dels recursos.

El Centre opera sota el marc de dos tractats internacionals: el Conveni de Barcelona, que aplega 21 països de la riba mediterrània i els estats membres de la Unió Europea perquè treballin conjuntament pel desenvolupament sostenible, i el Conveni d'Estocolm, un acord internacional que involucra prop de 180 estats en la lluita contra els contaminants orgànics persistents, unes substàncies altament nocives i tòxiques.

www.cprac.org

03. EFI

L'Institut Forestal Europeu (EFI), ubicat al Pavelló de Sant Leopold, és un organisme internacional reconegut per 22 estats que treballa per a la promoció de la conservació i la gestió sostenible dels boscos. A Sant Pau, l’EFI té instal·lats diversos programes.

EFIMED, l’Oficina Regional per a la Mediterrània, creada l’any 2007, coordina una xarxa de més de 60 centres de recerca forestal de 17 països mediterranis. Això fomenta la cooperació internacional en qüestions tan importants com són la recerca, la transferència de coneixement, la formació i el desenvolupament de polítiques sobre qüestions forestals, molt especialment en els països del sud i l’est de la regió.

El màxim grup d’experts de l’EFI, el Policy Advice Group, també desenvolupa a Sant Pau dues de les seves línies de treball més importants. D’una banda, la Forest Law Enforcement, Governance  and Trade Facility (FLEGT), des de la qual assisteix i assessora a la UE en la implementació del Pla d’acció per a l’organització, la governança i el comerç de la fusta. De l’altra, la Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Facility (REDD), que dóna suport a les polítiques europees per reduir les emissions contaminants provocades per la desforestació i la degradació dels boscos.  

www.efi.int

04. UN-HABITAT / GWOPA

El Pavelló de Sant Leopold acull la Seu Permanent del Secretariat de la Global Water Operators’ Partnerships Alliance (GWOPA), l’Aliança Mundial d’Operadors d’Aigua.

Es tracta d’una xarxa global multisectorial creada l’any 2007 per un Consell d’Experts del Secretari General de les Nacions Unides. La seva activitat està vinculada al Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans (UN-HABITAT).

L’objectiu de GWOPA és contribuir a la millora dels serveis d’abastiment i sanejament d’aigua als països menys desenvolupats, mitjançant l’impuls d’iniciatives de col•laboració entre operadors i del disseny de mesures de capacitació i eines pràctiques.

www.gwopa.org

05. OMS

L’Organització Mundial de la Salut ha traslladat al Pavelló de la Mercè l’Oficina per a l’Enfortiment dels Sistemes de Salut. Establerta a Barcelona des de 1999, l’Oficina compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Entre les seves línies de treball es troba l’enfortiment dels sistemes i les polítiques públiques de salut a un nivell subnacional, així com el desenvolupament de línies de col•laboració entre els països mediterranis.

L’Oficina de l’OMS per a l’Enfortiment dels Sistemes de Salut treballa directament amb els països membres per millorar la gestió que fan dels seus respectius sistemes públics de salut, traslladant-los eines pràctiques que els permeten fer una bona diagnosi dels problemes i donar resposta a les seves necessitats.

www.euro.who.int

06. UN-HABITAT / CRPP

El Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans (UN-HABITAT) ha ubicat a Sant Leopold l’oficina mundial del Programa de Perfils de Ciutats Resilients (CRPP).

Partint de l’exemple del model de ciutat desenvolupat per Barcelona, aquest grup de treball porta a terme nous sistemes de mesura del risc a les ciutats i elabora nous estàndards de desenvolupament i planejament urbanístic.

L’objectiu general és aportar les eines necessàries perquè les ciutats estiguin més ben preparades per afrontar crisis que afectin serveis i infraestructures, com els desastres naturals.

www.unhabitat.org/urbanresilience
 

07. UNU-GCM

La Universitat de les Nacions Unides (UNU) és la institució acadèmica de Nacions Unides. La seva missió és connectar el món acadèmic amb les diferents organitzacions que conformen el sistema de l’ONU amb l’objectiu de desenvolupar solucions sostenibles per als problemes actuals i futurs de la humanitat en tots els aspectes de la vida.

L’UNU ha ubicat al Pavelló de Sant Manuel l’Institut sobre Globalització, Cultura i Mobilitat (UNU-GCM). Aquest centre, operatiu a Sant Pau des de 2012, és l’onzena seu mundial de la institució, i la primera que té el sud d’Europa com a àrea geogràfica de referència.

L’UNU-GCM centra les seves actuacions en tres àmbits de recerca interrelacionats: globalització, cultura i mobilitat. El seu propòsit és contribuir a l’estudi de les migracions i els mitjans de comunicació com a aspectes claus de les cultures en el context de la globalització, i com a elements de vital importància per a la promoció de la bona governança, la diversitat cultural, la democràcia i els drets humans.

www.gcm.unu.edu

08. EURORDIS

EURORDIS és una aliança no governamental impulsada per pacients que representen a 695 organitzacions de pacients de malalties rares de 63 països diferents. En total, cobreixen més de 4.000 malalties diferents.
Una malaltia o trastorn es defineix com a rara a Europa si afecta  a menys d'1 entre 2.000 persones.

La missió d'EURORDIS és construir una potent comunitat paneuropea d'organitzacions de pacients i persones que pateixen aquestes patologies, per esdevenir la seva veu i lluitar contra l'impacte d’aquestes trastorns en les seves vides.

La tasca del centre EURORDIS amb seu a Barcelona s'orienta al voltant de 4 àrees específiques: la col•laboració científica; l’aprenentatge, l’educació i l’apoderament dels pacients i els seus representants; la creació de comunitats, el suport social i la consciència pública; i la col•laboració amb els actors locals, com la delegació catalana de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) i la Plataforma de Malalties Minoritàries.

www.eurordis.org

09. BIPP HUB

La Casa d'Operacions i el Pavelló de Sant Jordi acullen el Barcelona International Public Policy Hub (BIPP HUB). La seva missió és accelerar i potenciar l'impacte del sector de la política pública internacional (IPP, en anglès) oferint serveis professionals a institucions del sector IPP a Barcelona, incloent-hi l'acompanyament en l'aterratge d'entitats que arriben a la ciutat i un espai de treball de qualitat. BIPP HUB també gestiona projectes amb un enfocament sectorial, promou la col·laboració dels agents que formen part del sector IPP de Barcelona i actua com a viver de noves iniciatives.

En aquests moments, els membres residents de BIPP HUB són:

L'Institute for Integrated Transitions (IFIT) és una organització no-governamental que ofereix suport a estats fràgils i zones afectades per conflictes per fer transicions a condicions que afavoreixin la pau i el desenvolupament sostenible. El treball principal d’IFIT és proporcionar, des de la seva expertesa, una anàlisi independent i consells als impulsors d’iniciatives locals per implementar solucions integrades i enfocades al trencament de cicles de conflicte o repressió. Mitjançant la seva tasca global, IFIT fomenta el desenvolupament de coneixement institucional i pràctiques que fan possible aproximacions sorgides d’una anàlisi més objectiva de la realitat.

Higher Education Alliance for Refugees (HEAR)* és una iniciativa de nova creació dedicada a la recerca sobre polítiques públiques per promoure l'accés a l'educació superior a persones que s'han vist obligades a deixar el seu país d'origen a causa de guerres, el canvi climàtic o desastres naturals. HEAR vol unir la tecnologia i els recursos de les universitats de tot el món per crear aproximacions innovadores a l'educació. Entre els primers projectes de HEAR en destaquen tres: acreditació universitària de refugiats a l’estranger, el futur de l’educació superior a Síria, i educació vocacional.

democraciaAbierta* és una plataforma digital global sobre Amèrica Llatina editada en anglès, castellà i portuguès per donar veu al debat sobre democràcia, mobilització, participació, drets humans i civils. Establerta en gener 2015 com una de les cinc àrees regionals de la xarxa global i independent openDemocracy, democraciaAbierta està desenvolupant ara la seva segona fase de llançament, que contempla la posada en marxa de projectes, aliances i associacions en el territori.

El BCN International Policy Sector Action Plan* aspira a transformar Barcelona en un centre global de referència en les polítiques públiques internacionals (“IPP” per les seves sigles en anglès).  Ho aconsegueix mitjançant la creació i comunicació d’un conjunt d’incentius capaços d’atreure una massa crítica d’entitats prestigioses d’IPP, fundacions i think tanks a la ciutat. Els incentius del Pla d’Acció es desenvolupen mitjançant associacions entre els sectors públics, privats i IPP a Barcelona.

JustPeace Labs fa ús de la tecnologia per habilitar comunitats locals a fi que puguin ser participants actius en processos de pau i desenvolupament sostenible. JustPeace Labs treballa amb experts en la construcció de la pau i el desenvolupament per millorar l’accés a tecnologia, enfortir capacitats per crear aplicacions de SmartPhone a mida i assegurar una aproximació ètica i segura a l’ús de la tecnologia. Aspirant a aportar solució de llarga durada a problemes difícils, JustPeace Labs fa servir una aproximació alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Build Up és una empresa social que treballa amb la societat civil a diversos països per tal de dissenyar pràctiques innovadores que els permetin contribuir a processos de pau. Build Up compta amb més de 10 anys d’experiència en els àmbits del desenvolupament, la construcció de la pau, polítiques públiques, mitjans de comunicació i màrqueting. Combina recerca i coneixements pràctics envers la construcció de la pau i tecnologies cíviques per identificar estàndards i mètodes que faciliten el desenvolupament i l’ús de tecnologies en el sector emergent “peacetech”, on els seus fundadors són referents.

AKTEK dóna suport a entitats públiques i privades en la gestió de les seves operacions en entorns fràgils mitjançant la gestió del coneixement. La seva tecnologia permet als responsables de projectes organitzar el seu coneixement, el de la seva entitat, i el coneixement procedent d’altres indrets, amb l’objectiu d’afavorir decisions encertades. Sigui mitjançant el mapeig de les parts interessades, el seguiment profund de percepcions ciutadanes, o models de risc i resiliència, AKTEK aporta eines pràctiques per combatre situacions d’extremisme, terrorisme, pirateria, epidèmies, canvi climàtic i desastres naturals.

Better Sourcing Program proporciona solucions de comunicació basades en la tecnologia per permetre la identificació i l’aprofitament d’oportunitats en el sector de productes artesanals i mineria. L’equip ajuda als seus clients a complir amb les seves responsabilitats internacionals envers proveïdors i legislació sobre minerals procedents de zones conflictives. L’aconsegueixen mitjançant l’aplicació de “diligència deguda” a l’inici de la cadena de valor amb la valoració de riscos i impactes en temps real, control, gestió i informes.

Quo Artis és una organització internacional sense ànim de lucre que aspira establir connexions entre l’art, la ciència i la tecnologia mitjançant el treball de professionals en aquests àmbits. L’objectiu és afegir valor a la societat i la cultura al fomentar la creació de projectes innovadors i interdisciplinaris.

*HEAR, democraciaAbierta i BCN International Policy Sector Action Plan reben el suport de BIPP HUB com a projectes d’incubadora.
www.bipphub.org

10. Fundació Lluís Domènech i Montaner

La Fundació Lluís Domènech i Montaner neix l’any 2006 amb voluntat de recuperar, estudiar i difondre la personalitat i l’obra d’un dels personatges més decisius i emblemàtics de la segona meitat del segle XIX i del primer quart de segle XX.

La Fundació Lluís Domènench i Montaner, impulsada per un nombrós grup d’investigadors, acadèmics, catedràtics, historiadors, escriptors i sobretot familiars i admiradors, té com objectiu posar en valor la figura d’aquest personatge tan multidisciplinar i treure’l d’un oblit injustificat. La Fundació treballa per fer visible la seva aportació polièdrica, el seu innegable progressisme, la seva sorprenent capacitat de creació i d’innovació. També treballa per recuperar la seva memòria, difondre els seus treballs, pensament, escrits, i la seva obra, artística i arquitectònica, en diferents indrets com Barcelona, Reus, Canet de Mar, Comillas, Palma de Mallorca. Dues de les seves obres formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO, l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Palau de la Música.
 
A nivell internacional, la Fundació vol difondre l’obra domenequiana com a paradigma i figura cabdal del Modernisme català, posant en relleu les connexions i complicitats amb els moviments culturals europeus contemporanis.

El lloc web de la Fundació  es crea com a plataforma col·laborativa, que fomenta la relació entre els àmbits acadèmic, científic, professional i ciutadà, basat en el rigor i la claredat de la informació que es posa a lliure disposició del públic interessat. L’esperit de la Fundació va dirigit a exercir de forma voluntària, responsable, lliure, independent i solidària la seva tasca, en benefici del bé comú i l’interès social.

La Fundació té la seva seu a l’antiga Casa d’Operacions del Recinte Modernista de Sant Pau.

http://www.fldm.cat/