Arxiu Històric

Història de l'Arxiu

Les primeres notícies sobre l’existència d’un arxiver a la institució daten del 1596. Malgrat això, a l’escala de la Caritat de l’antic Hospital de la Santa Creu es conserva una inscripció del segle XV, en la qual s’indicava l’entrada a l’Arxiu: Rational e archiu del Hospital.

El 1919, la Mancomunitat de Catalunya va adquirir una part d’aquest important fons, que va ser cedit a la Biblioteca de l’Institut d’Estudis Catalans. Posteriorment, aquesta institució el cediria a la Biblioteca de Catalunya.

Document del fons de l'arxiu històric de l'antic Hospital de Santa Creu i Sant Pau

Després de la construcció del l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el 1929 es va adequar l’ala esquerra del Pavelló de l’Administració com a arxiu, i es va traslladar tota la documentació de l’antic Hospital al nou complex sanitari que havia dissenyat Domènech i Montaner. Allà va romandre fins que l’any 1991 el fons va ser traslladat de nou a un nou espai habilitat a l’altell de l’edifici.

La importància de l’Arxiu va ser determinant perquè l’any 1967 es constituís com a departament, assumint la centralització de la documentació històrica i la redacció dels inventaris de les sèries documentals.

Documents del fons de l'arxiu històric de l'antic Hospital de Santa Creu i Sant Pau

La rellevància testimonial del fons documental ha permès la reconstrucció i el reconeixement de la història. L’Arxiu Històric ha estat determinant per conèixer, per exemple, que el 26 de juliol de 1936 la Generalitat va decidir modificar el nom de l’Hospital, atorgant-li la denominació d’Hospital General de Catalunya, tot reconeixent el paper que podia desenvolupar per pal·liar els dèficits sanitaris de l’època. El protagonisme de l’Arxiu en l’elaboració de la història de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i de la societat catalana en general, també queda reflectit en l’elevat nombre de certificacions que s’han expedit per acreditar l'atenció a ferits de guerra i bombardeigs, refugiats i presoners.

Durant el procés de rehabilitació del Recinte Modernista de Sant Pau, iniciat a finals de l’any 2009, l’Arxiu va ser traslladat provisionalment a uns espais cedits pel Capítol Catedralici al carrer Sant Sever. Un cop completada la restauració, l’Arxiu Històric ha recuperat el seu emplaçament habitual.