Arxiu Històric

Fons

L’abast cronològic de la documentació custodiada a l’Arxiu comprèn documents anteriors al segle XV, data de fundació de l’Hospital de la Santa Creu, fins al segle XX. Es troba classificada per sèries documentals, totes elles inventariades i exposades en forma de guies per a la consulta:

Hospital d’en Pere Desvilar (1308-1933).
Hospital de Sant Llàtzer – Can Masdeu (1417-1971).
Hospital de la Santa Creu (1401-1930).
Casa de Convalescència (1401-1986).
Casa del Teatre. Teatre Principal (1526-1917).
Reial Col·legi de Cirurgia (1751-1853).
Manicomi de la Santa Creu – Institut Mental (1769-1986).
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1902-2000).
Betlem - Casa de Repòs (1903-1937).
Granja de la Santa Creu (1925-1965).
Fons fotogràfic (1923-2013).
Fons artístic (s. XVIII-XX).

Per tal d’agilitzar la recerca dels investigadors, el 2 de maig de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre la Biblioteca de Catalunya i la Fundació Privada Hospital de la Santa creu i Sant Pau per a la reelaboració d’un catàleg conjunt de la documentació de l’antic Hospital de la Santa Creu. En virtut d’aquest acord, es van iniciar les tasques de catalogació i descripció del Fons, i es va establir un quadre de classificació que regeix l’instrument únic de descripció entre les dues institucions.
 

 • Salvaguarda del Papa Honori III al canonge Colom i el seu hospital (1219)
 • Confirmació d'Alfons el Magnànim del privilegi "ab intestato" concedit per Martí l'Humà (1418)
 • Sumari del Llibre de les Ordinacions de l'Hospital de la Santa Creu (1417)
 • L'Ofici d'Infermer al Llibre de les Ordinacions de l'Hospital de la Santa Creu (1417)
 • Collaret i registre de Tristany del Collar en un llibre d'expòsits de l'Hospital de la Santa Creu (1427)
 • Nomenament d'un baciner de l'Hospital de la Santa Creu (1660)
 • Privilegi de Felip II concedint l'exclusiva del teatre de Barcelona a l'Hospital de la Santa Creu (1587)
 • Cartell del Teatre Principal o de la Santa Creu (1836)
 • Constitucions de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau (1756)
 • Privilegi de Felip V concedint la creacio d'una rifa a favor de l'Hospital de la Santa Creu (1700)
 • Avís dels números premiats a la rifa de l'Hospital de la Santa Creu (1828)
 • Antics bitllets de la rifa de l'Hospital de la Santa Creu (1841 i 1851)